EMB Emergency Theme
Ladda ner temat EMB Emergency Theme här!
Temat fungerar med Nokia-telefoner som bygger på S60-plattformen.

Förhandsvisning
Titta på denna bild av temat!

Installera temat från din PC
  1. Har du Nokia PC Suite installerat? Om inte, ladda ner det här.
  2. Anslut telefonen till datorn med Bluetooth eller USB.
  3. Dubbelklicka på filen emb_theme.sis som du laddade ner. PCn frågar om du vill installera på telefonen. Klicka Ja.
  4. Installationen startar. Acceptera när telefonen frågar om den ska fortsätta.
  5. Efter installationen hittar du temat i mappen Teman. Exakt var det ligger beror på telefonmodellen.

Problem med Nokias E-serie?
När du försöker installera ett tema kan du få meddelandet "Ogiltigt certifikat"? Så här löser du problemet: Ogiltigt certifikat är ett vanligt problem med Nokias E-serie. För att åtgärda detta, gå till Meny - Verktyg - Inställningar - Program Hantering, och kontrollera att "Installation av program" är i läge På och att "Kontr. av cert. online" är i läge Av.
BXO Solutions AB
Ruddammsvägen 11-13
114 21 Stockholm
E-post:
Web: BXO Solutions
Tel: 0706-38 33 38
Theme design by PiZero Design.